Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

Средствата за финансиране на проекти по програмата са разпределени в 3 приоритета:

  • Приоритет 1 „Иновации и растеж“
  • Приоритет 2 „Кръгова икономика”
  • Приоритет 3 „Техническа помощ“

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ