Обучения

ДЕЛИНА КОНСУЛТ ЕООД осигурява фирмени обучения за служители с цел усвояване на допълнителни знания и умения и постигане на по-ефективна работа.

Теми на обучение:

Стрес и управление на време – примерна програма

Работа в екип – примерна програма

Комуникация – примерна програма

Основни цели на обучението:

  • Усъвършенстване на уменията за комуникацията, успешна работа в екип;
  • Усвояване на допълнителни знания и техники за постигане на по-голяма ефективност в работата и организацията;
  • Повишаване мотивацията и динамизиране на екип;

 

Обученията се провеждат от високо компетентни и опитни обучители, постигнали реални резултати в практиката. Обученията са практически насочени и интерактивни, включват ролеви игри, казуси, практически игри и дискусии.

 

Крайният резултат, към който се стремим е постигане на максимална ефикасност на обучението и провокиране на служителите към конкретни действия за повишаване на количествените и качествени резултати в тяхната работа.

 

При интерес от Ваша страна, може да се свържете с нас на e-mail: projects@delina-consult.com. Ние сме готови да Ви представим конкретно предложение за провеждане на обучение съгласно Вашите нужди и желания.