Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2027

Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2027Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. Обособени са набор от мерки и реформи, които ще имат съществен принос за възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и ще осигурят развитие и устойчивост.

Средствата за финансиране на проекти по програмата са разпределени в 4 стълба:

  • Стълб 1 „Иновативна България“ – 3,4 млрд. лв.
  • Стълб 2 „Зелена България“ – 5,7 млрд. лв.
  • Стълб 3 „Свързана България“ – 2,5 млрд. лв.
  • Стълб 4 „Справедлива България“ – 2,0 млрд. лв.

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ