Европейски проекти

ДЕЛИНА КОНСУЛТ ЕООД предоставя консултантски услуги в цялостния процес на един проект – от проучването на възможности за кандидатстване, през планирането, подготовката и управлението му, до постигането на резултати. За да получите безвъзмездно европейско финансиране за стартиращия си или вече съществуващ бизнес през 2017, доверете се на нас. Услугите, които предоставяме, са обособени в следните направления:

Проучване за финансиране

  • Идентифициране на нуждите и възможностите за безвъзмездно финансиране по европейски програми. Анализ и оценка.
  • Съдействие за осигуряване на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция. Съдействие при избор на партньори по проекта.

Кандидатствай за еврофинансиране 2019-2020

Подготовка на проекти

 • Разработване на проекти съгласно изискванията на конкретната програма.
 • Подготовка на документи за кандидатстване – формуляри, заявления, бюджети, бизнес планове; съдействие при подготовката на допълнителни придружителни документи.
 • Осигуряване на пълни консултации в процеса на изготвяне на проекта.

Управление на проекти

 • Съдействие при всеки един етап от изпълнението на проекта, подготовка на документите за отчитане (междинни и финални отчети), структуриране на проектното досие, както и съдействие при комуникацията с оторизираните звена за контрол на съответната програма. Съдействие в дейностите по визуализация и публичност.
 • Изготвяне на документи за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители съгласно разпоредбите на ЗОП и ПМС 118/2014 г.
 • Консултации относно счетоводната отчетност на проекта.
 • Постигане на заложените цели и реализация на резултатите.

Ние осигуряваме на нашите клиенти висока успеваемост!

 • Постоянно и компетентно обслужване – като консултантска фирма по европроекти, ние ще се стремим да Ви помогнем и да демонстрираме високото качество на услугите
 • Съобразяване с изискванията на клиента – изискванията и желанията на клиента се съгласуват и удовлетворяват с оглед постигане на най-добри резултати и получаване на безвъзмездно финансиране
 • Осигуряване на допълнителни услуги – подкрепяме нашите клиенти в търсенето и избора на партньори, допълнителни източници на финансиране (банки), проектантски услуги, строители, анализатори, др.