Календар за 2024

За нас

ДЕЛИНА КОНСУЛТ има дългогодишен опит и висока успеваемост в управлението на проекти, получаващи безвъзмездно финансиране по европейски програми.

Предоставяме високи стандарти за професионализъм и максимална прецизност в изготвяне на проектната документация. Консултантските ни услуги са в следните сферите на компетентност: конкурентоспособност на малки, средни и големи предприятия, енергийна ефективност и ВЕИ, иновации, ИКТ, добивна и лека промишленост, земеделие, туризъм, развитие на човешките ресурси, културни и творчески дейности.

Доверете ни се, за да ви ориентираме в лабиринта от информация и изисквания, свързани с осигуряване на европейско безвъзмездно финансиране.

Какво предлагаме

 • Идентифициране и предварителна оценка на възможностите за кандидатстване за европейско финансиране
 • Подготовка на проектно предложение – разработка и подаване на целия пакет документи за кандидатстване, както и на допълнително изискуема документация в процес на оценяване
 • Управление на проекти – изготвяне на междинни и финални отчети, организиране и провеждане на търгове, изготвяне на изискуемата административна, техническа и финансова документация в хода на проекта, подаване искане за плащане, и др.
 • Комуникация с контролните органи
 • Съдействие за осъществяване на партньорства с доставчици, подизпълнители, банки и финансови институции.

Реализирани проекти

 • Проекти на обща стойност над 20 млн. лв. за технологична модернизация и въвеждане на ново производствено оборудване в предприятията
 • Проекти на обща стойност над 30 млн. лв. за подобряване на енергийната ефективност в предприятията (топлоизолация, енергоефективно осветление, дограма, енергоефективни машини и оборудване)
 • Проекти на обща стойност над 15 млн. лв. за разработване, внедряване и пазарна реализация на иновативни продукти
 • Подпомагане на над 60 фирми за получаване на безвъзмездно финансиране по мерките свързани с последствията от COVID-19 (производствени предприятия, ресторанти, хотели, туроператори, издателства, счетоводни услуги, търговия, др.)
 • Проекти за изграждане фотоволтаични електроцентрали – всеки с мощност около 100 kW в регионите Сандански, Добрич, Стара Загора, др.
 • Проекти за въвеждане на международно признати стандарти и системи за управление на ресурсите (ERP) в сфери като: складиране и транспорт, производство на PVC тръби, третиране на отпадъци, дистрибуция на козметика, консултантски услуги, счетоводни и одиторски услуги
 • Развитие на стартиращи иновативни предприятия – ИКТ сектор, производство на соларни съоръжения
 • Проекти за развитие на интегриран селски туризъм; земеделски производители
 • Проекти за обучение на заети лица; развитие на социални предприятия; създаване на нови работни места и други свързани с развитието на човешките ресурси