Актуални схеми за финансиране по Инструментът МСП към Хоризонт 2020

BG-12-2015-1: Подкрепа за усилията на МСП за развитие на разполагането и пазарно възпроизвеждане на иновативни решения за син растеж.

 

BIOTEC-5b-2015-1: Стимулиране на МСП за биотехнологично базирани промишлени процеси, които да развиват конкурентоспособността и устойчивостта.

 

DRS-17-2015-1: Защита на градските меки цели и градските критични инфраструктури.

 

ICT-37-2015-1: Отворена схема за пробивни иновации (ОСПИ)

 

INSO-10-2015-1: Иновативни бизнес модели за МСП

 

INSO-9-2015-1: Иновативни мобилни приложения за електронно правителство

 

IT-1-2015-1: Бизнес иновационни изследвания за транспорта

 

NMP-25-2015-1: Ускоряване на въвеждането на нанотехнологии, съвременни материални или напреднали технологии за производство и преработка от МСП

 

PHC-12-2015-1: Клинично валидиране на биомаркери и/или диагностични медицински изделия

 

SC5-20-2015-1: Увеличаване на потенциала на МСП за еко-иновации и устойчиво снабдяване със суровини

 

SFS-08-2015-1: Ефективно използване на ресурсите за еко-иновативно производство и преработката на храни

 

SIE-01-2015-1: Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за нисковъглеродна и ефикасна енергийна система

 

Space-SME-2015-1: Космически изследвания