Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027

Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027ПРР е фокусирана върху осигуряване на по-добро развитие на икономически потенциали, мобилност и привлекателна среда за живот, с цел да се повиши стандартът на живот и да се помогне на справяне с проблема, свързан с демографските дисбаланси, както и със сериозните последствия от кризата, предизвикана от разпространението на Covid-19.

Средствата за финансиране на проекти по програмата са разпределени в 4 приоритета:

  • Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“
  • Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“
  • Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“
  • Приоритет 4 „Техническа помощ“