Клиенти

Наши клиенти са:

Мобайл Системс ООД

www.mobisystems.com

ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Внедряване и пазарна реализация на иновативен Office Suite пакет за iOS за мобилни устройства 


Издателство Софтпрес ООД

www.soft-press.com

ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Внедряване на иновативен електронен интерактивен речник за мобилни устройства

 

aamobileАА Мобайл ООД

www.aamobile.com

ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Развитие на стартиращо иновативно предприятие, разработване на иновативен продукт – Серия от образователни интерактивни приложения за мобилни устройства”

 

KittnerКиттнер Анлаген – Унд Машиненбау ЕООД

ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Подобряване на енергийната ефективност в предприятието и технологично обновление

СОЛЕРИ ООД

www.solery.eu

Изготвяне на бизнес план, финансов и маркетингов анализи на пазара на иновативния продуктпо проект „Колектор за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна и/или електрическа енергия с механично опростена и ефективна система”, финансиран по ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013

Етна Карго ООД

www.etnacargo.com

Проект по ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Внедряване на ERP система

 

corelidКорел ИД ЕООД

Проект по ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Технологично обновление и въвеждане на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004

Капрони АД

www.caproni.bg

Въвеждане на системата за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи за автомобилната индустрия /МES система/

Брейн Сторм Консулт ЕООД

www.brainstorm.bg

Проект по ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Въвеждане на системa за управление на ресурсите (ERP)

wellaСофия Велл ООД

Проект по ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Въвеждане на модул към ERP система и ISO 9001:2008

Ником 97 АД

ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Подобряване на енергийната ефективност в предприятието и технологично обновление

 

Валена ЕООД

ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Подобряване на енергийната ефективност в предприятието и технологично обновление

MLbulgariaМЛ България АД

ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд на предприятието

vedicom
Ведиком ЕООД

www.vedicom.org

Проект по Програма ФАР – Конкурентоспособност

Разработване и сертифициране на нов продукт. Подобряване на техническите възможности за асемблиране на везни от 300 кг. до 3000 кг.

„Съни инвест 07” ЕООД

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

ЕТ „Десислава Момева”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

ЕТ „Шопова – Петя Шопова“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

„Галерия Феерия“ ЕООД

ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност

23-ТО СОУ „Фредерик Жолио Кюри“

Програма Еразъм +

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

 

ЕТ „Зеления Замък – Деницa Илиева”

Проект по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Развитие на интегриран селски туризъм чрез изграждане на почивна станция „Зеления замък”

 

 

Други наши клиенти: СНЦ „Възможност“, издателство „Колибри“ ООД, „Интертекс 2000“ АД, „АС“ ООД, „Цифроним“ ООД, „ЕЛВАИС“ ООД, „Петрургия“ АД, земеделски производители, др.