Клиенти

КЛИЕНТИ ПО МЕРКИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА COVID-19:

УЕБМОУШЪН ООД ЗЕМЯ 44 ЕООД ЕЛАНДО АД
ЕВАНИК 2014 ЕООД МЕДИДЕНТ 2000 ЕООД ТОРИД ЛОР ЕООД
ЧЕРИ ООД МОТИФ ПИКЧЪРС ЕООД ФРОНТСТЕП  ЕООД
СЪНИ 21 ЕООД ЕТ БИДАН-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЕТ „ЯНДИ – ЯНКА КОСТАДИНОВА
МАРВИЛ  ЕООД ПРИНЦЕС  ДИДИ  ЕООД ПРИНТ МЕДИА ООД
ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК ГРУП ЕООД ВИГОР – 7 ЕООД ЕТ МУДЕВА В.М. Д. АНГЕЛОВА
ДЖОРОВ- ВАЙС ЕООД ЕТ ЛАМБАДА-59-ВЕЛКО МЛАДЕНОВ ВЕЛИНИ ТРАВЕЛ ЕООД
ПАРТИ ЦЕНТЪР ВЕСЕЛУШКО ЕООД КУНЧЕВ ТРАВЪЛ ЕООД СВЕТИВРАЧКА СРЕЩА ЕООД
ДИОН 2012 ЕООД АИКА КОНСУЛТИНГ ЕООД ДЖОНС 2010 ООД
АГРОПРЕС ПЛЮС ЕООД ET ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА БУЛТЕРРА С ООД
КИМ 2019 ЕООД ТЪРТИЙН ГИГС ЕООД МИХАЙЛОВ КЛИМА- СЕРВИЗ ЕООД
АУТО МАНЕ ПЛЮС ООД ТУ КОМЕРС ЕООД СД ТАКРЕСИЯ – ТЕМНИЛОВ, ТУДЖАРОВА И СИЕ
СИЛВИЯ  ДИНКОВА ЕООД БУКЕТИ ТМ ЕООД ЛБР ООД
СИНЕВА ТРАВЕЛ ЕООД ЕТ БЛАГА КРУМОВА ВВВ ТРЕЙД ЕООД
АНА АТАНАСОВА-73 EOOД ДИОН 2012 ЕООД ДАНИ ТРЕЙСИ ЕООД

ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ В ПЕРИОДА 2007-2021 г.:

КлиентиМобайл Системс ООД

www.mobisystems.com

Проект 1: „Внедряване и пазарна реализация на иновативен Office Suite пакет за iOS за мобилни устройства“, стойност 3 020 100 лв., финансиран по ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г.

Проект 2: „Подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет на МОБАЙЛ СИСТЕМС ООД“, стойност 2 809 041 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Клиенти
Издателство Софтпрес ООД

www.soft-press.com

Проект 1: „Внедряване на иновативен електронен интерактивен речник за мобилни устройства“, стойност 1 508 300 лв., финансиран по ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г.

Проект 2: „Подобряване на производствения капацитет и насърчаване експортния потенциал на СОФТПРЕС ООД“, стойност 1 740 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект 3: „Внедряване и пазарна реализация на иновативно мобилно приложение – аудио и текстови мулти-лингвистичен преводач“, стойност 434 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект 4: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, стойност 150 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

aamobileАА Мобайл ООД

www.aamobile.com

Проект: „Развитие на стартиращо иновативно предприятие, разработване на иновативен продукт – Серия от образователни интерактивни приложения за мобилни устройства”, стойност 360 000 лв., финансиран по ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г.

KittnerКиттнер Анлаген – Унд Машиненбау ЕООД

www.kittner.bg

Проект 1: „Подобряване на енергийната ефективност в предприятието и технологично обновление“, стойност 990 021 лв., финансиран по ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г.

Проект 2: „Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на производствения капацитет в “Киттнер Анлаген-Унд Машиненбау“ ЕООД“, стойност 789 909 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект 3: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, стойност 150 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Клиенти

АКСИДИА АД

www.accedia.com

Проект 1: „Разработване на иновативно хибридно приложение PlanWork, предлагащо нови услуги за малкия и среден бизнес“, стойност 1 187 793.20 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект 2: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, стойност 150 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

КлиентиСМАРТСОФТ ООД

https://smart-soft.net/

Проект 1: „Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания базирана на съвременни инструменти за машинно обучение“, стойност 496 646.56 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект 2: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, стойност 10 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект 3: „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, стойност 20 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез ИАНМСП.

КОДОРИ ООД

гр. София, ИТ сектор

Проект „Иновативна платформа Quick Print – специализиран софтуер за независими смарт принтерни устройства“, стойност 711 671.53 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Клиенти

ОФИС СУИТ ООД

https://www.officesuite.com

Проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, стойност 80 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

СОФТПРЕС ТРЕЙД ООД

гр. София, търговия на едро

Проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, стойност 32 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

КВАЗАР СОЛЮШЪНС ООД

гр. Плевен, ИТ сектор

Проект: „Quasar IPS” – прототип на Иновативна система за навигация в затворени пространства използваща добавена реалност, с практически приложения в иновативния маркетинг (proximity marketing), развлекателната индустрия (оптимизирана навигация в музеи, изложби и др. културни събития) и образованието – образователен характер и допълващо обучение“, стойност 415 274.20 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

МОБИЛИСИ ООД

гр. Плевен, ИТ сектор

Проект: „Иновативно мобилно приложение за сканиране, четене и конвертиране на книги в цифрови формати“, стойност 395 754.60 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

„ТРИ ДИ ЕС БГ” ЕООД

гр. Плевен, ИТ сектор

Проект: „Иновативна услуга по изработване на фотореалистични 3D релефи на културно-исторически ценности, природни забележителности и произведения на изкуството (3D ФОТОРЕЛЕФИ)“, стойност 434 126.40 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Клиенти

МЕТАЛВЕРК ЕООД

www.metallwerk-bg.com

Проект: „Подобряване конкурентоспособността чрез прилагане на енергоефективни мерки в предприятието“, стойност 545 391.63 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

КлиентиБУМАР АД

www.bumarp.com/bg/

Проект 1: „Подобряване на енергийната ефективност в БУМАР АД“, стойност 58

2 139.20 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект 2: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, стойност 74 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Клиенти

СОЛЕРИ ООД

www.solery.eu

Проект 1: Разработване на производствена иновация в сферата на мехатрониката и чистите технологии, стойност 385 547.20 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект 2: Изготвяне на бизнес план, финансов и маркетингов анализи на пазара на иновативния продукт по проект „Колектор за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна и/или електрическа енергия с механично опростена и ефективна система”, финансиран по ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г.

КлиентиАС ООД

www.as-adv.com

Проект 1: „Нови устойчиви работни места в „АС“ ООД“, стойност 65 015.56 лв., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Проект 2: „Ново социално предприятие в сферата на производството на облекло и текстилни изделия с етномотиви“, стойност 95 256.60 лв., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Проект 3: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, стойност 10 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР ООД

гр. Сандански, добив и преработка на мраморни изделия

Проект: „Внедряване на иновативен производствен процес в „Илинденски мрамор“ ООД“, стойност 720 000 лв., финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

НИКОМ 97 АД

гр. Велико Търново, производство на тухли

Проект: „Подобряване на енергийната ефективност в предприятието и технологично обновление“, стойност 3 998 489,33 лв., финансиран по ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

КлиентиЕТНА КАРГО ООД

www.etnacargo.com

Проект: „Внедряване на ERP система“, стойност 200 626 лв., финансиран по ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

КлиентиКОРЕЛ ИД ЕООД

Проект: „Технологично обновление и въвеждане на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004“, стойност  400 700 лв., финансиран по ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

Клиенти

КАПРОНИ АД

www.caproni.bg

Проект: „Въвеждане на системата за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи за автомобилната индустрия /МES система/“, стойност 382 716,25 лв., финансиран по ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013 г.

Клиенти

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ЕООД

www.brainstorm.bg

Проект: „Въвеждане на системa за управление на ресурсите (ERP)“, стойност 266 750,00лв., финансиран по ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013 г.

MLbulgariaМЛ България АД

www.mlbulgaria.com

Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд на предприятието“, стойност 291 432,31 лв., финансиран по ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.

ВАЛЕНА ЕООД

гр. Кюстендил, производство на облекло

Проект: „Подобряване на енергийната ефективност в предприятието и технологично обновление“, стойност 885742,66 лв., финансиран по ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013г.