Ваучерна схема за малки и средни предприятия за внедряване на научни разработки в бизнеса

Ваучерна схема за малки и средни предприятия за внедряване на научни разработки в бизнеса

Бюджет: 50 млн. лв.

Индикативен срок за кандидатстване: трето тримесечие 2023 г.

Консултация с нас