Услуги

Европейски проекти

ДЕЛИНА КОНСУЛТ ЕООД предоставя услуги в цялостния процес на един проект – от планирането до постигането на резултати. Проучване за финансиране, подготовка на проекти, управление на проекти.

Бизнес консултинг

Разработване на маркетингови стратегии, бизнес планове, пазарни проучвания, анализи за развитие и внедряване на нови продукти/услуги, европейско финансиране.

Обучения

Фирмени обучения за служители с цел усвояване на допълнителни знания и умения и постигане на по-ефективна работа.