Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027

ПНИИДИТ е специализирана програма в областта на научните изследвания, иновациите и дигитализацията. Тя е основен двигател за внедряване на модерни цифрови технологии в промишлеността и обществото и за постигане на интелигентен и устойчив растеж и трансформация на българската икономика

Средствата за финансиране на проекти по програмата са разпределени в 3 приоритета:

  • Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“
  • Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“
  • Приоритет 3 „Техническа помощ“

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ