Подкрепа за културните и творчески индустрии

Национален план за възстановяване и устойчивост

Схема „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“

Схема „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“

Допустими кандидати:
– държавни, общински и регионални културни институти;
– частни културни организации;
– еднолични търговци (ЕТ), с предмет на дейност в сферата на културата.

Допустими проекти:

Допустимите дейности по програмата „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ са:

 • Създаване на нови културни продукти в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата и др.;
 • Създаване на съпътстващи събития като ателиета, работилници, резиденции, семинари и др.;
 • Предпроектно проучване;
 • Създаване на преводи и субтитри;
 • Популяризиране и разпространяване;
 • Адаптация на новите продукти в нови формати, различни канали, неконвенционални локации и аудитории и др.;
 • Създаване на дигитално съдържание (мобилни приложения, виртуални турове, дигитални изложби и други);
 • Създаване на децентрализирано културно съдържание извън градския културен център;
 • Адаптация на културните продукти с цел достъп на лица с увреждания.

Бюджетът по предстоящата сесия за кандидатстване е 15 000 000 лв., като за един проект ще се отпускат между 70 000 лв. и 142 000 лв. 

Безвъзмездното финансиране е до 90%.

Целта на програма „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“ е да подпомогне капацитета на българските КТИ за работа в европейски мащаб и насърчаване на международното разпространение на български художествени произведения и културни продукти.

Допустимите дейности за финансиране са:

 • Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на собствена продукция, продукция на друга българска културна организация или продукция на български творец пред професионална аудитория с цел закупуването на тази продукция;
 • Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на предоставяне на професионална услуга в сферата на българското изкуството и културата;
 • Популяризиране на събитията по представянето;
 • Създаване на дигитално портфолио на културната продукция/творец, които ще се представят;
 • Превод и субтитри с цел представянето на отворения пазар;
 • Графично оформление, печат, издаване и представяне, популяризиране и адаптиране към аудио платформи за българска аудитория в страната;
 • Изработка на пояснителни материали с цел достъп до културния продукт на лица с увреждания.

Бюджетът по предстоящата сесия за кандидатстване е 1 800 000 лв., като за един проект се отпускат между 100 000 лв. и 500 000 лв. 

Безвъзмездно финансиране е до 80%.

Схемите са отворени за кандидатстване на няколко сесии като последната дата е:

 – 05.07.2024 г. за „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС;

 – 06.11.2024 г. за „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“