fbpx

12.04.2016г.

Отворена за кандидатстване е процедурата „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Основната цел на процедурата е да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и, ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

 

Общ бюджет на процедурата: 80 000 000 лв.

Минимален размер на помощта за отделен проект: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта за отделен проект: 391 166 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 14 Юни 2016г. Повече информация може да намерите ТУК.