fbpx

Връчиха се първите договори по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

07.01.2016 г.

 

Министърът на икономиката Божидар Лукарски връчи първите подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Интересът към първата процедура е бил изключително голям.

 

В рамките на първия краен срок са подадени 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните производства. От тях одобрени за финансиране са 202 проекта на стойност 116,4 млн. лева в рамките на бюджета на процедурата. Вече са одобрени 229 проекта по втория краен срок на процедурата за подобряване на производствения капацитет от високотехнологичните и средно високотехнологичните предприятия, които ще получат своите договори до края на месец януари. Подадени са и 203 проекта по третия краен срок за предприятия в секторите на интензивните на знания услуги, които в момента се оценяват.

 

С тези европейски средства фирмите ще могат да закупят машини и оборудване, да разширят дейността си, да увеличат производството и да осигурят нови работни места. До края на месеца ще бъде отворена и процедурата за внедряване на иновации на стартиращи предприятия.