fbpx

През 2019 г. предстоят нови процедури за финансиране на бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, които са насочени към подобряване на производствения капацитет на МСП, внедряване на иновации от съществуващи и стартиращи предприятия, въвеждане на ИКТ системи и развитие на управленския капацитет на МСП.

 

Кандидатите могат да получат до 1 млн. лв. финансиране и процент субсидия до 90% в зависимост от вида процедура и категорията на предприятието.

 

За повече информация може да разгледате ТУК.