fbpx
Сключен административен договор № BG16RFOP002-2.073-4312-C01
Сключен административен договор № BG16RFOP002-2.073-4312-C01

На 17.07.2020 г. ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4312-C01 с предмет „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.


Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати от проекта: постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Дата на стартиране: 17.07.2020 г.
Дата на приключване: 17.10.2020 г.
Обща стойност на проекта: 10 000 лв.
Финансиране БФП: 100%