fbpx

С 25 млн. лв. се увеличава бюджета на процедура „Ново работно място 2015“

Членовете на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) гласуваха увеличение на бюджета на процедура „Ново работно място“ с 25 млн. лв. Това ще даде възможност още около 2500 безработни и икономически неактивни хора да бъдат наети на работа. Очаква се Управляващият орган да публикува допълнително информация със списък на договорите за финансиране с допълнителния ресурс след извършаване на процедура по оптимизация на бюджетите на класираните проектни предложения.