fbpx

16.05.2016г.

През периода май-юни 2016г. предстои отварянето на процедура „Развитие на управленския капацитет на МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Целта на процедурата е да развие управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

 

Бюджет на процедурата: 30 000 000 евро/58 674 900 лева

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 391 166 лв.

Повече информация за процедурата можете да намерите ТУК.