fbpx

До края на април 2020 ще се отвори процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по която микро и малки предприятия могат да кандидатстват. Средствата, които ще бъдат разпределени между кандидатите са в размер на 173 млн. лева и са осигурени от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

С цел преодоляване на недостига на средства, следствие на намалелите обороти в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, фирмите ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ, с която да покрият текущи техни разходи и инвестиции.

Безвъзмездното финансиране ще покрие на 100% разходите по проекта. Минималният размер на безвъзмездната помощ е 3 000 лева, а максималният 10 000 лева. Друго условие е, че сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 10% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат.

Проекти могат да подават микро и малки предприятия. Кандидатите задължително трябва да са развивали дейност през 2018 и 2019 година. Оборотът им за месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, трябва да е намалял с поне 20% спрямо средно аритметичния им оборот през 2019 г.. Допустими за кандидатстване са фирми с всякакъв предмет на дейност с изключение на такива, занимаващи се с първична преработка на земеделски продукти. Недопустими за кандидатстване са също микро-предприятия, които имат седалище и извършват дейност на територията на селски район.

Фирмите  мога да подават проекти от края на април до края на май. Средствата ще се разпределят на принципа първи подал, първи финансиран, до изчерпване на общия бюджет.

Ако желаете да се възползвате от представената програма, екипът на „Делина Консулт“ ООД ще ви съдейства в процеса на кандидатстване. Свържете се с нас на телефон 0876 68 78 23 или на имейл: projects@delina-consult.com.