fbpx

16.05.2016г.

 

Отворена за подаване на проектни предложения е процедурата „Енергийна ефективност за МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

 

Бюджет на процедурата: 90 000 000 евро

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 1 500 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12.10.2016г. Повече информация за процедурата можете да намерите ТУК.