fbpx

На 30.09.2016 г. УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 20.10.2016 г. (включително) на електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

 

През 2017 г. предстои отварянето на следните процедури за финансиране на бизнеса:

Януари – Април 2017 “Разработване на продуктови и производствени иновации”

Април – Юни 2017 “Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства”

Юни – Август 2017 “Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории”

Септември – Декември 2017 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”

 

Предвидени са още няколко процедури за конкретни бенефициенти -Патентно ведомство, София Тех Парк, АУЕР, БИМ.