fbpx

КОИ СА ДЪРЖАВИТЕ, КОИТО ВЕЧЕ ПОЛУЧИХА СУБСИДИИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ?

 

Към момента – август 2021 г., Европейската Комисия (ЕК) е получила националните планове за възстановяване и устойчивост на всички държави-членки, с изключение на България и Нидерландия, заради трудностите покрай формирането на новите правителства.

 

Сред първите одобрени държави от ЕК бяха Португалия, Испания, Гърция, Дания и Люксембург. Не след дълго те бяха последвани от Австрия, Словакия, Латвия, Германия, Италия, Белгия, Франция, Словения, Литва, Кипър, Хърватия, Ирландия и Чехия, която към момента е последната държава получил зелена светлина за получаването на средствата. Като изчакващите за одобрение държави са Швеция, Румъния, Естония, Малта, Полша и Унгария.

 

Вече 16 от държавите са получили пълно одобрение и от Съвета на ЕС. Като начало те получават 13% от парите си за възстановяване като предварително финансиране, след като плановете им бъдат приети и документите са приключени. Първите държави получили финансирането и дори започнали усвояването на средствата вече са факт, това са Португалия (2,2 милиарда евро), Белгия (770 милиона евро), Люксембург (12,1 милиона евро), Гърция (4 милиарда евро), Испания (9 милиарда евро) и Италия (24,9 милиарда евро).

 

Как се определя разпределението на средствата?

70% от всички определени за плана средства се разпределят между страните според тeхния БВП, население и ниво на безработица между 2015 и 2019 г. Останалите 30%, междувременно, ще бъдат изчислени през 2022 г., като се вземе предвид спадът на БВП, понесен от всяка страна през 2020 г. и 2021 г. Своевременно всяка страна решава дали да кандидатства само за безвъзмездно финансиране или и за заемни средства.

 

Какви са намеренията на държавите?

По препоръка на Комисията, всички държави са фокусирали разпределението на средствата в следните шест области, които към момента са с съществена значимост за възстановяването и прогресирането им:

  1. екологичния преход
  2. цифровата трансформация
  3. интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж и работните места
  4. социалното и териториалното сближаване
  5. здравето и устойчивостта
  6. политиките за следващото поколение, включително образование и умения

Какво се случва с планът на България?

Към настоящия момент служебното правителство на България е в процес на преработване на плана, съгласно препоръките на Комисията. Зaмecтниĸ миниcтъp-пpeдceдaтeля Πeĸaнoв апелира, че е време той да бъде предаден, но от следващото правителство, за да може то да изпълни реформите в него и твърди, че служебното правителство ще го внесе само в краен случай, ако скоро не се формира постоянен кабинет.