fbpx

Plakat_Infosabitie_01.03_София

 

На 1 март предстои да се проведе информационно събитие за предприемачи в гр. София.

Всеки участник ще разбере как може да бъде включен в предстоящите безплатни обучения и консултации за стартиране на собствен бизнес. Ние ще ви помогнем да реализирате вашите предприемачески идеи, като ви подкрепим във всяка една стъпка от зараждане на идеята до успешната реализация.  

По време на срещата ще получите конкретна и полезна информация за:

  • възможностите за участие в безплатни обучения;
  • какво представляват бизнес консултациите и защо са важни;
  • същност на предприемачеството и как да развием бизнес идея;
  • помощ за стартиране на собствен бизнес;
  • как да се справяме с трудностите и предизвикателствата на предприемачеството;
  • ролята на предприемача в обществен и в индивидуален план;
  • какви знания и умения са необходими на предприемача

 

Събитието ще се проведе на 1 март от 11.00 часа.

 

Място: Областен информационен център – гр. София, бул. Витоша № 99

 

Всеки заинтересован е добре дошъл!

 

За повече информация: тел.: +359 876 687823, Email: projects@delina-consult.com, Facebook page: Предприемачество

Събитията се организират от ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД и се изпълняват по проект № BG05M9OP001-1.023-0052-С01 „Устойчиви и качествени работни места чрез подкрепа за развитие на предприемачеството“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд