График за прием на проекти по ПРСР за 2015 г.

Министерството на земеделието публикува график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2015 г.(вж. График)

 

Приемът по отделните мерки ще се проведе, както следва:

Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ – от 29.06-05.07 до 27.07-02.08.2015 г.

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ – от 28.09-04.10 до 26.10-01.11.2015 г.

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – от 02-08.11 до 23-29.11.2015 г.