fbpx

График за прием на проекти по ПРСР за 2015 г.

Министерството на земеделието публикува график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2015 г.(вж. График)

 

Приемът по отделните мерки ще се проведе, както следва:

Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ – от 29.06-05.07 до 27.07-02.08.2015 г.

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ – от 28.09-04.10 до 26.10-01.11.2015 г.

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – от 02-08.11 до 23-29.11.2015 г.