fbpx
ФОНД ЗА МСП 2022 ПРЕДОСТАВЯ ВАУЧЕРИ ДО 2250 ЕВРО ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 
 
Фондът за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), предоставя на българските малки и средни предприятия (МСП) възможност за кандидатстване за финансиране в размер на до 2250 € под формата на:
 
Ваучер 1 (Пре-диагностика на ИС- IP Scan, марки и дизайн) – до 1500 € на едно предприятие за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване само за една, за две или общо за трите видове услуги:
 
1. Пре-диагностиката на ИС (IP scan) – представлява проучване и анализ на потребностите на МСП от закрила на ИС. Услугата се предоставя от Патентното ведомство и е на стойност 500 €, от които се възстановяват 90%.
 
2. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените такси.
 
3. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и)на международно ниво – възстановяват се 75% от платените такси.
 
Ваучер 2 (патенти) – до 750 € на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване за регистрация на патент на национално ниво (заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикация) – възстановяват се 50 % от платените такси.
 
Всяко МСП може да кандидатства веднъж годишно за Ваучер 1 и/или Ваучер 2, по всяко време на годината.
 
Срокът на валидност на ваучерите е 4 месеца от датата на издаване, с опция за удължаване с още 2 месеца след направено искане от МСП през последния месец на валидност на ваучера.
 
За повече информация може да се свържете с нас:
email: projects@delina-consult.com
мобилен тел.: 0876 687823