fbpx

Представяме ви две интересни мерки за финансиране в сферата на земеделието и преработвателната промишленост по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В момента е отворена мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, която финансира земеделските производители, които искат да разширят, подобрят и модернизират своите земеделски стопанства. Максималната стойност за един проект по мярка 4.1 е 2 933 700,00 лева, като финансовата помощ е до 50%. Мярка 4.1 ще бъде отворена за кандидатстване до края на септември 2021 г.

През юли 2021 г. предстои да се отвори мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти„. Кандидатстването по тази мярка ще бъде до декември 2021 г. Тя е насочена към земеделските стопани и преработвателните предприятия, които искат да разширят и модернизират преработвателната си дейност (производство на мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, вино, консервиране на плодове и зеленчуци, пчелен мед, др.).

Тук ще намерите повече информация за мярка 4.1 и мярка 4.2