fbpx

Финансират се микро, малки и средни предприятия с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

 

Срокове за кандидатстване: 8 септември и 9 ноември 2015 г.

 

Максимален % на съфинансиране по програмата: 35% – 70% в зависимост от категорията предприятие и режима на държавна помощ
Минимален и максимален размер на субсидията за проект: 100 000 лв. – 1 000 000 лв.

Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Актуална с крайни срокове за кандидатстване:

До 8 юли 2015  секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства
До 8 септември 2015  секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства
До 9 ноември 2015  секторите на интензивните на знание услуги
Цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията. 
Бюджет по процедурата: 150 000 000 евро
Допустими бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия в секторите:
– нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
– високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства;
– високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства.
Допустими дейности за финансиране: Внедряване на нови технологии и системи в производствения процес, въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, и др.:
– Придобиване на ДМА (оборудване, машини);
– Придобиване на ДНА (софтуери).

 

Повече за програмата може да намерите тук