fbpx

Стартира процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

От 29 юни 2015 г. е отворена за прием на проекти процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия, работодатели.

 

Краен срок за подаване на проекти е 14 септември 2015 г.

 

Финансират се дейности по наемане на безработни лица за период до 12 месеца, професионално обучение и обучение по ключови компетентности за чужди езици и дигитална компетентност на лицата, инвестиции до 30% за оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

 

Размерът на финансирането е до 200 000 евро, като процентът грант е както следва:

  • За микро, малки и средни предприятия – финансирането е 100%;
  • За големи предприятия – финансирането е до 80%;

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 40 000 000 лв.