fbpx

Публикуван е проект на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ към ОПИК 2014-2020

02.11.2015

 

Целта на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е предоставяне на подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  50 000 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 100 000 лв., а  максималният размер варира в зависимост от категорията предприятие: за микро, малки и средни предприятия е 1 000 000 лв., а за големи 1 500 000 лв.

 

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Предвижда се приемът на проекти да започне през Декември 2015 г.

 

Проект на Насоките за кандидатстване и пакета документи може да изтеглите ТУК.