fbpx

Публикуван проект на Наредба по подмярка 4.2 на ПРСР 2014 – 2020 г.

На 9 октомври Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Документът може да бъде изтеглен от тук.