fbpx

Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2016 г.

12.09.2015

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 публикува за предварително обсъждане проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2016 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 12 октомври 2015 г.

 

Образец на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите може да видите тук.