fbpx

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Общият размер на публичните финансови средства по програмата е 1,39 млрд. евро.

Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Максимален % на съфинансиране по програмата: 35% – 70% в зависимост от категорията предприятие и режима на държавна помощ

Минимален и максимален размер на субсидията за проект: 100 000 лв. – 1 000 000 лв.

Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“

Максимален % на субсидията: 25% – 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност

Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева): 100 000 лв. – 1 500 000 лв.

Процедура „Енергийна ефективност в МСП“

Максимален % на субсидията: 35% – 70%

Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева): 50 000 лв. – 1 500 000 лв.

 

Повече за програмата може да намерите тук

 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Общият размер на публичните финансови средства по програмата е 1,092 млрд. евро.

Схема “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Максимален % на съфинансиране по програмата:

– Микро, малки и средни предприятия – 100%
– Големи предприятия – 80%

 

Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева): от 50 000 лв. до 391 166 лв.

Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”

Максимален % на съфинансиране по програмата:

За Компонент 1 (държавна помощ):
– Микро и малки – 70%
– Средни – 60%
– Големи – 50%

За Компонент 2 (минимална помощ):
– Микро и малки – 100%
– Средни – 80%
– Големи – 70%

 

Максимален размер на субсидията за проект (лева):

За Компонент 1 (държавна помощ):
– до 3 911 660 лв.
За Компонент 2 (минимална помощ):
– до 391 166 лв.

 

Повече за програмата може да намерите тук