fbpx

 23.11.2015

 

През декември тази година предстои отваряне на процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК 2014-2020 г. Процедурата предоставя подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  50 000 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 100 000 лв., а  максималният размер варира в зависимост от категорията предприятие: за микро, малки и средни предприятия е 1 000 000 лв., а за големи 1 500 000 лв.

 

Повече информация може да намерите ТУК.