fbpx

През ноември 2018 г. предстои отварянето на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ към ОПИК 2014-2020 г. По процедурата се финансира закупуването на нови машини и оборудване и специализирани софтуери с цел подобряване на производствения капацитет на МСП и засилване на експортния потенциал.

 

Бюджет на процедурата: 75 000 000 евро.

 

Максималната субсидия, която едно предприятие може да получи е 1 000 000 лв. Процентът субсидия варира между 35 – 70% в зависимост от категорията на предприятието и района на изпълнение на проекта.

 

Повече информация може да намерите ТУК.