Предстои отваряне на програма „Детски кътове“ по ОПРЧР 2014-2020

До края на септември 2020 г. предстои да се отвори нова процедура за финансиране „Детски кътове“ по ОПРЧР 2014-2020 г. 

Процедурата ще подкрепи проекти на работодатели и органи на изпълнителната и местната власт за създаване на нови детски кътове на работното място. В тях децата на служителите ще получават почасови или целодневни услуги. Всеки детски кът трябва да осигурява необходимата среда за полагане на грижи за поне 15 деца. За детегледачи ще бъдат наемани безработни, регистрирани в Бюрата по труда, които при необходимост ще преминават обучение. По проектите ще бъде поемано възнаграждението на детегледачите за период до 12 месеца, а размерът му ще зависи от това дали услугите са почасови или целодневни. Бюджетът на операция „Детски кътове“ е 15 млн. лв. Големите предприятия ще могат да получат финансова подкрепа до 70% от разходите по проекта, средните предприятия – 80% от разходите, а микро- и малките предприятия ще могат да получат подкрепа до 90% от разходите за реализиране на проекта. За органите на изпълнителната и местната власт няма да се изисква съфинансиране. Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за създаване на детски кът на работното място е 50 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Кандидатите могат да подават проектни предложения в партньорство, като фирмите ще имат право на до пет асоциирани партньори, а органите на изпълнителната и местната власт могат да кандидатстват в партньорство единствено с други органи на изпълнителната и местната власт. Повече информация за процедурата „Детски кътове“ ще намерите ТУК.