fbpx

23.12.2015

 

От днес е отворена за кандидатстване процедурата за безвъзмездно финансиране „Подкрепа за иновации в предприятията“ по ОПИК 2014-2020 г. с общ бюджет 50 млн. евро. Крайният срок за подаване на проекти е 4 април 2016 г.

 

Микро, малки, средни и големи предприятия могат да се възползват от възможностите за финансиране на проекти по внедряване на иновационни продукти, процеси и технологии в сферата на ИКТ, мехатроника и чисти технологии, биотехнологии, креативни и рекреативни индустрии. Субсидията може да бъде до 90% от общата стойност на проекта.

 

Повече информация ще намерите ТУК.