fbpx

21.06.2016г.

 

Отворена за кандидатстване е процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020.

 

Целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Бюджет на процедурата: 30 000 000 евро/58 674 900 лева

Минимален размер на помощта: 50 000 000 лева

Максимален размер на помощта: 391 166 лева

Интензитет на помощта: 70% от общите допустими разходи по проекта

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.08.2016г. Повече информация за процедурата може да откриете ТУК.