fbpx

12.12.2015

 

До края на 2015 г. предстои отварянето освен на процедурата „Подкрепа за иновации в предприятията“, но и на още две процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, а именно: „Енергийна ефективност в МСП“ и „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

Повече информация за предстоящите процедури за безвъзмездно финансиране може да намерите тук:

„Енергийна ефективност в МСП“

„Разработване на иновации от стартиращи предприятия“

„Подкрепа за иновации в предприятията“