fbpx

Одобрени са първите 221 проекта по мярка 121 от приема през 2015 г.

12.10.2015

    ДФ „Земеделие“ обяви, че на заседание на Експертната комисия за прозрачност, проведено на 9 октомври, са одобрени първите 221 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ с общ размер на субсидията 29 171 920 лв. Одобрените проекти са само част от всички заявления за подпомагане, попадащи в рамките на определения бюджет по мярката.

   Проектите включват единствено инвестиции за закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата.