fbpx

Новите процедури за безвъзмездно финансиране на бизнеса, които предстоят да се отворят през 2022 г. са насочени главно в четири направления: машини и оборудване; дигитализация; иновации; енергийна ефективност и ВЕИ.

 

По-долу прилагаме повече информация за всяка една процедура:

 

МАШИНИ И ОБРУДВАНЕ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ТУК

 

“ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МСП”

Срок за кандидатстване: първо и второ тримесечие на 2022г.

Бюджет: 280 млн. лв.        

 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП“- с акцент върху семейните предприятия, сектора на творческите дейности и занаяти

Срок за кандидатстване: февруари 2022г.

Бюджет: 50 млн. евро

 

„ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

Срок за кандидатстване: първо и второ тримесечие на 2022г.

Бюджет: 240 млн. лв.

 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ТУК

 

„ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ИКТ РЕШЕНИЯ И КИБЕРСИГУРНОСТ В МСП“

Срок за кандидатстване: първо и второ тримесечие на 2022г.

Бюджет: 60 млн. лв.

 

 

ИНОВАЦИИ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНОВАЦИИ ТУК

 

„ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Срок за кандидатстване: Май 2022 г.

Бюджет: 188,09 млн. евро + 126,92 млн. евро за направление „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

 

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Срок за кандидатстване: Октомври 2022 г.

Бюджет: 65,57 млн. евро + 30,00 млн. евро за направление „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

 

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЕ И ВЕИ ТУК

 

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“

Срок за кандидатстване: второ и трето тримесечие на 2022 г.

Бюджет: 235,2 млн. лв.

 

„ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА КОМБИНИРАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ“

Срок за кандидатстване: първо и второ тримесечие на 2022 г.

Бюджет: 220 млн. лв.

 

„ФИНАНСИРАНЕ НА ЕДИНИЧНИ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (ЕВИ) В ЕДНОФАМИЛНИ СГРАДИ И МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНИ И ГАЗОПРЕНОСНИ МРЕЖИ“

Срок за кандидатстване: четвърто тримесечие на 2022 г.

Бюджет: 199 995 710,00 лв..