fbpx

International_Erasmus-_logoКандидатстването е отворено до 1 октомври 2015 г.
До 1 октомври 2015 г е отворена поканата за кандидатстване по сектор „Младеж“ на програма „Еразъм +“.
Програмата предоставя финансова подкрепа на институции, работещи в сферата на образованието, обучението и младежта (публични, частни, неправителствени и др.).
Целта е реализирането на проекти, подпомагащи международното сътрудничество в сферата на образованието и обучението, установяването на добър педагогически опит и разпространението на добри образователни практики.

В програмата се предвиждат три основни Ключови дейности:

  • Образователна мобилност за граждани (КД 1)
  • Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)
  • Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

Повече за програмата и условията за кандидатстване може да намерите на www.hrdc.bg.