fbpx

1OPHR logo

 

 

На 15 февруари ще бъде проведено поредното информационно събитие за предприемачи в гр. Сандански.

Всеки заинтересован ще може да се запознае с възможностите за участие в безплатни обучения и консултации за развитие на предприемаческа дейност.

Събитието ще се състои на 15 февруари от 11.00 ч.

Място: гр. Сандански, ул. Младост №6 -Балканмаркет, ет.2

Очакваме ви! Всеки желаещ е добре дошъл!

Събитията се организират от ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД и се изпълняват по проект № BG05M9OP001-1.023-0052-С01 „Устойчиви и качествени работни места чрез подкрепа за развитие на предприемачеството“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд