fbpx

1logo_BG-center-no-back

 

 

 

 

Имате идея? Искате да стартирате самостоятелен бизнес? Имате нужда от помощ?

Елате на БЕЗПЛАТНОТО обучение по предприемачество на ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД в гр. Благоевград!

 

ЗАЕДНО ще преминем през предприемаческите знания и умения – от анализ на идеята, през стратегията как да бъдете забелязани на пазара, кои са успешните дейности, за да останете конкурентноспособни и успешни в дългосрочен план, до това – какви са възможностите за финансиране.

 

Успешно преминалите цялото обучение ще получат сертификат! Всеки участник ще има възможността да се възползва и от последващите БЕЗПЛАТНИ консултации за стартиране на бизнес и съдействие за кандидатстване по европейски програми!

 

Събитието ще се състои от 24 до 27 октомври, от 08:00 до 17:00 часа (от 7:30 ч. започва регистрацията).

 

Място: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 1

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ Е ДОБРЕ ДОШЪЛ!

 

Всеки, който има интерес, следва да се регистрира за участие в обучението чрез: GSM: +359 876 687 823 e-mail: projects@delina-consult.com Facebook page: Предприемачество

 

https://www.facebook.com/supportforentrepreneurship/

 

Събитието се организира от ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД и се изпълнява по проект № BG05M9OP001-1.023-0052-С01 „Устойчиви и качествени работни места чрез подкрепа за развитие на предприемачеството“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.