fbpx

Plakat_Infosabitie_Final

 

 

 

 

ИСКАТЕ ДА СТАРТИРАТЕ САМОСТОЯТЕЛЕН БИЗНЕС?

Каним ви да посетите безплатните информационни събития за предприемачи, на които да ви помогнем да реализирате вашите предприемачески идеи.

Елате да разберете как може да преминете безплатни обучения и консултации, от които да научите всичко необходимо – от анализ на идеята, през стратегията как да бъдете забелязани на пазара до успешните дейности, за да останете конкурентноспособни и успешни в дългосрочен план.

Първото събитие ще се проведе на 01.02.2019 г. от 11.00 часа в гр. Сандански на адрес: ул. Младост №6 -Балканмаркет, ет.2.

Очакваме ви! Всеки желаещ е добре дошъл!

 

Допълнително ще бъде публикувана информация и за другите предстоящи информационни събития през февруари и март в гр. Благоевград и гр. София.

 

Събитията се организират от ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД и се изпълняват по проект № BG05M9OP001-1.023-0052-С01 „Устойчиви и качествени работни места чрез подкрепа за развитие на предприемачеството“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Email: projects@delina-consult.com

 

Facebook page: Предприемачество