fbpx

Финансиране по мярка 4.1 и мярка 4.2 на Програмата за развитие на селските райони

Финансиране по мярка 4.1 и мярка 4.2 на Програмата за развитие на селските райони

Представяме ви две интересни мерки за финансиране в сферата на…

Ново финансиране до 50 000 лв. за малки предприятия През…

Предстои отваряне на програма „Детски кътове“ по ОПРЧР 2014-2020

Предстои отваряне на програма „Детски кътове“ по ОПРЧР 2014-2020

До края на септември 2020 г. предстои да се отвори…

Сключен административен договор № BG16RFOP002-2.073-4312-C01

На 17.07.2020 г. ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД сключи административен договор за…

Помощ до 10 000 лв. за фирмите за справяне с последиците от COVID

Помощ до 10 000 лв. за фирмите за справяне с последиците от COVID

До края на април 2020 ще се отвори процедура „Подкрепа…