fbpx

26.09.2016г.

 

До края на 2016 г. бизнесът има възможност да се възползва от финансиране за различни проекти в сферата на развитие на земеделието, обучение на заети лица, създаване на иновации, подобряване на енергийната ефективност в големи предприятия и др. дейности.

 

Възможностите за финансиране може да бъдат разгледани тук:

 

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2016 г.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2016 г.

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2016 г.