Кандидатствай за еврофинансиране 2016 – 2017

Имате бизнес идея и търсите безвъзмездно финансиране от Европейските фондове?

Делина Консулт ще ви помогне да го постигнете!

Делина Консулт е консултантска фирма за европейски проекти с богат опит, която . Вие знаете от какво се нуждаете, а ние знаем как да го постигнете. Заедно ще изберем най-добрия път за реализация на вашите планове за стартиращ или вече съществуващ бизнес.

Нови програми за еврофинансиране:

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ към ПРСР

Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти към ПРСР

Очакван срок на отваряне:

Май – Юни 2017 г.

Кой може да получи финансиране:

Финансират се дейности по модернизация на предприятия и земеделски производители, преработващи земеделски продукти. Приоритетни отрасли: месо, мляко, плодове и зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури.

Допустими дейности:

 • нови технологии за производство на продукти
 • строителство и ремонти на сгради
 • нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес (включително за преработка, съхранение, пакетиране, охлаждане)
 • специализирани транспортни средства за превоз на суровини и готова продукция (включително хладилни транспортни средства)

Финансиране

 • до 2 000 000 евро
 • процент на субсидията между 40 – 50%

С какви проекти можете да кандидатствате:

 • изграждане и/или модернизация на месопреработвателни и млекопреработвателни предприятия
 • обновяване на производствените мощности на предприятия за консервиране на плодове, зеленчуци
 • инвестиции в нови технологии във всеки вид преработвателно предприятие на селскостопански продукти

Вижте резюме на програмата

Допустим ли е за финансиране Вашия проект? Нека проверим заедно!

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ към ОПИК

Разработване на продуктови и производствени иновации към ОПИК

Очакван срок на отваряне:

Март 2017 г.

Кой може да получи финансиране:

Съществуващи предприятия (микро, малки, средни и големи)
за разработване на иновации в сферата на мехатрониката и чистите технологии, ИТ, биотехнологиите, креативни и рекреативни индустрии.

Допустими дейности:

 • приложни научни изследвания
 • създаване и тестване на прототипи и пилотни линии
 • тествания, изпитвания, измервания

Финансиране

 • до 1 000 000 лева
 • процент на субсидията до 70%

С какви проекти можете да кандидатствате:

Разработване на продукт (стока или услуга) или процес в следните направления:

 • ИКТ и информатика (3D дигитализация, Big Data, уеб базирани приложения, др.)
 • мехатроника и чисти технологии (роботика и автоматизация на процеси, био-мехатроника, интелигентни системи и уреди, чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката, др.)
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии (методи за чисто производство, производство на специализирани храни и напитки, персонална медицина, медицински и лечебен туризъм, нано-технологии, др.)
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии (културни и творчески индустрии; компютърни и мобилни приложения; игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер; алтернативни и екстремни спортове, туризъм, други.)

Вижте резюме на програмата

Допустим ли е за финансиране Вашия проект? Нека проверим заедно!

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към ПРСР

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности към ПРСР

Очакван срок на отваряне:

Ноември 2017 г.

Кой може да получи финансиране:

Финансират се микропредприятия и земеделски производители, регистрирани в селски район за развитие на неземеделски дейности.

Допустими дейности:

 • развитие на селски туризъм – изграждане на къщи за гости и др
 • изграждане на автосервизи, хлебни и сладкарски цехове, здравни центрове, старчески домове, производствени цехове (за мебели, метални изделия, пластмасови изделия, др.)
 • ИТ услуги в селски райони

Финансиране

 • до 200 000 евро
 • процент на субсидията до 75%

С какви проекти можете да кандидатствате:

 • създаване или модернизиране на къщи за гости в селски райони
 • създаване или модернизиране на производствени цехове, автосервизи, старчески домове, здравни центрове в селски райони

Вижте резюме на програмата

Допустим ли е за финансиране Вашия проект? Нека проверим заедно!

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Процедура „Енергийна ефективност в големи предприятия“ към ОПИК

Енергийна ефективност в големи предприятия към ОПИК

Очакван срок на отваряне:

Януари 2017 г.

Кой може да получи финансиране:

Големи предприятия (над 250 човека) за подобряване на енергийната ефективност.

Допустими дейности:

 • топлоизолация на промишлени сгради
 • смяна на дограма
 • енергоспестяващо осветление
 • енерго-ефективно оборудване
 • системи за отопление и охлаждане, др

Финансиране

 • до 2 500 000 лв.
 • процент на субсидията до 45%

Вижте резюме на програмата

Допустим ли е за финансиране Вашия проект? Нека проверим заедно!

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Схема „Обучения за заети лица“ към ОП РЧР

Обучения за заети лица към ОП РЧР

Очакван срок на отваряне:

Февруари 2017 г.

Кой може да получи финансиране:

Финансират се работодатели (микро, малки, средни и големи предприятия) за обучение на персонала.

Допустими дейности:

 • предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица
 • обучение за придобиване на ключови компетентности (чужди езици и дигитална компетентност)

Финансиране

 • финансиране до 200 000 евро
 • процент на субсидията: между 70 – 100%

Вижте резюме на програмата

Допустим ли е за финансиране Вашия проект? Нека проверим заедно!

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

ПЪТЯТ ОТ ВАШИТЕ ИДЕИ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ!

Делина Консулт – Вашият консултант за Европроекти

delina-consult-expirience

Какво предлагаме:

 • консултации за възможностите за кандидатстване
 • подготовка на проектно предложение – разработка и подаване на целия пакет документи за кандидатстване, както и на допълнително изискуема документация в процес на оценяване
 • управление на проекти – изготвяне на междинни и финални доклади, организиране на търгове, изготвяне на административна, техническа и финасова оценка, подаване искане за плащане, и др.
 • комуникация с контролните органи
 • съдействие за осъществаване на партньорства с доставчици, подизпълнители, банки и финансови институции

Защо да ни се доверите:

ДЕЛИНА КОНСУЛТ има дългогодишен опит и висока успеваемост в управлението на проекти, получаващи безвъзмездно финансиране по европейски програми.
Предоставяме високи стандарти за професионализъм и максимална прецизност в изготвяне на проектната документация. Консултантските ни услуги са в следните сферите на компетентност: конкурентоспособност на малки, средни и големи предприятия, енергийна ефективност и ВЕИ, иновации, ИТ, добивна и лека промишленост, земеделие, туризъм, екология и опазване на околната среда. Доверете ни се, за да ви ориентираме в лабиринта от информация и изисквания, свързани с осигуряване на безвъзмездно финансиране.

Клиентите за нас:

Мобайл системс ООД

Мобайл системс ООД

„Благодарение на предоставената компетентна подкрепа от ДЕЛИНА КОНСУЛТ, ние успяхме да изпълним успешно проекта по ОП Конкурентоспособност. Те се доказаха като коректен и надежден партньор и продължаваме сътрудничеството си и в следващите наши проекти.“

Станислав Стефанов – управител

Проект „Внедряване и пазарна реализация на иновативен Office Suite пакет за iOS за мобилни устройства“

Издателство Софт Прес ООД

mobisystems-pictures

„Изключително сме благодарни на ДЕЛИНА КОНСУЛТ, която ни подкрепи през целия период на подготовка и изпълнение на проекта. Вследствие на успешното финансиране на проекта, ние успяхме да реализираме нашия иновативен продукт – електронен интерактивен речник за мобилни устройства. Екипът на компанията прояви висок професионализъм и с удоволствие

Димитър Митев – управител:

Проект „Внедряване на иновативен електронен интерактивен речник за мобилни устройства“

Киттнер анлаген – унд машиненбау ЕООД

mobisystems-pictures

„ДЕЛИНА КОНСУЛТ е нашия доверен консултант в управлението на европроекти. Чрез тяхна помощ ние успяхме да получим финансиране по два проекта за подобряване енергийната ефективност и технологично обновление на производството. Препоръчваме ДЕЛИНА КОНСУЛТ като професионалист в сферата на консултантските услуги по европейските

Димитър Лалов – изпълнителен директор:

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в предприятието и технологично обновление“
Проект „Подобряване на производствения капацитет на предприятието“

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ