Aктуално

Нови възможности за финансиране през 2015 – 2016 г.

Нови възможности за финансиране през 2015 – 2016 г.

Бизнесът има нови възможности за финансиране през 2015 – 2016…

Текуща схема „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОПИК 2014-2020

Текуща схема „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОПИК 2014-2020

Финансират се микро, малки и средни предприятия с цел подобряване…

Предстоящи схеми за финансиране

Предстоящи схеми за финансиране

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Общият размер на публичните финансови…

Набират се проектни предложения по „Еразъм+“

Кандидатстването е отворено до 1 октомври 2015 г.
До 1 октомври 2015 г е отворена поканата за кандидатстване по сектор „Младеж“ на програма „Еразъм +“.
Програмата предоставя финансова подкрепа на институции, работещи в сферата на образованието, обучението и младежта (публични, частни, неправителствени и др.).

Хоризонт 2020, Инструмент МСП

Хоризонт 2020, Инструмент МСП

Програма за научни изследвания и иновации   Общ бюджет 80…

Текуща схема “Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020г.

Текуща схема “Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020г.

Финансират се предприятия за създаване на устойчиви работни места за…