Aктуално

Отворена е процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на МПС“

21.06.2016г.   Отворена за кандидатстване е процедурата „Развитие на управленския…

Отворена е процедурата „Енергийна ефективност за МСП“

Отворена е процедурата „Енергийна ефективност за МСП“

16.05.2016г.   Отворена за подаване на проектни предложения е процедурата „Енергийна…

Предстои отварянето на процедура „Развитие на управленския капацитет на МСП“

Предстои отварянето на процедура „Развитие на управленския капацитет на МСП“

16.05.2016г. През периода май-юни 2016г. предстои отварянето на процедура „Развитие…

Отворена за кандидатстване е процедурата „Добри и безопасни условия на труд“

Отворена за кандидатстване е процедурата „Добри и безопасни условия на труд“

12.04.2016г. Отворена за кандидатстване е процедурата „Добри и безопасни условия…

Предстои отварянето на „Добри и безопасни условия на труд“

Предстои отварянето на „Добри и безопасни условия на труд“

12.12.2015 г. През януари 2016 г. предстои отварянето на нова…

Още две нови процедури по ОПИК до края на 2015 г.

Още две нови процедури по ОПИК до края на 2015 г.

12.12.2015   До края на 2015 г. предстои отварянето освен…

Предстои отваряне на процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Предстои отваряне на процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

 23.11.2015   През декември тази година предстои отваряне на процедурата „Подкрепа…