Европейски проекти - Пълен набор от услуги , свързани с подготовката и управлението на европейски проекти и консултации по всички фази на проектния цикъл.
Фирмени обучения на служители с цел усвояване на допълнителни знания и умения и постигане на по-ефективна работа.
Бизнес консултинг - Разработване на маркетингови стратегии,бизнес планове,пазарни проучвания,анализи за развитие и внедряване на нови продукти/услуги , европейско финансиране.

ДЕЛИНА КОНСУЛТ ЕООД

ДЕЛИНА КОНСУЛТ ЕООД е консултантска фирма, предлагаща услуги по развитие и управление на европейски проекти, бизнес консултинг и обучения за по-висока ефективност.

Чрез висок професионализъм и дългогодишен опит, ние подпомагаме клиентите си да се развиват целеустремено и да постигат успешни резултати.
Нашият екип е на разположение да ви предложи компетентни консултации в сферата на европейското безвъзмездно финансиране, насоките за подпомагане и актуалните европейски програми.

  • Пълен набор от услуги по разработване и управление на европроекти

  • Съдействие при избор на партньори и допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция

  • Проучване и идентифициране на възможностите за финансиране според нуждите на клиентите

  • Екип с дългогодишен опит и квалификация в сферата на управление на международни проекти

  • Генериране на проектни идеи, които имат шанс за успех, определяйки разумни ангажименти, които може да поеме клиента

  • Управленско и организационно консултиране, разработване на бизнес планове и стратегии, фирмени обучения за по-ефективна работа

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Нашият екип е на разположение да ви предложи компетентни консултации в сферата на европейското финансиране. Ако имате идеи за развиване на бизнес начинания, за които търсите безвъзмездно финансиране, ние сме в готовност да ви подкрепим. Консултирайте се с нас, за да успеете да постигнете желаните резултати.

Aктуално

Възможности за финансиране през 2019 г.

Възможности за финансиране през 2019 г.

През 2019 г. предстоят нови процедури за финансиране на бизнеса по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, които са насочени към подобряване...

виж повече
Предстои отваряне на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК

Предстои отваряне на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК

През ноември 2018 г. предстои отварянето на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ към ОПИК 2014-2020 г. По процедурата...

виж повече

Делина Консулт сключи договор по процедура „Подкрепа за предприемачество“ към ОПРЧР

    “ДЕЛИНА КОНСУЛТ” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество” 2014-2020 г. Договор №:...

виж повече